Veemõõtja avaldus

Avaldus peaveemõõtja paigaldamiseks ja/või plommimiseks

Kliendi andmed

Kinnistu andmed

Dokumendid

Lubatud faili formaadid on: PDF, DOC, DOCX, ZIP, PNG, JPEG, DWG. Ühe faili maksimaalne lubatud suurus on 0,5MB

Kinnistu siseste torustike teostusjoonised

Viimsi Vesi väärtustab ja peab lugu Teie privaatsusest ja isikuandmete turvalisusest. Isikuandmed on igasugune informatsioon, mis on seotud juba tuvastatud või tuvastatava isikuga (andmesubjekt on füüsiline). Antud avalduse esitamisega nõustute, et AS Viimsi Vesi võib Teie andmeid töödelda kooskõlas Andmekaitse seadusega.