Liitumistaotlus

Avaldus liitumiseks ja tehniliste tingimuste väljastamiseks

Liitumistaotlus

Liituva kinnistu aadress

Ehitise tüüp

Liituva kinnistu omanik

Tarbimiskoha tehnilised andmed

Andmed vett kasutavate ja reovett eraldavate tehnoloogiliste protsesside kohta ning taotlus neist protsessidest reoveega ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reostuse kontsentratsiooni ja koguse kohta (kui on teada):

Liitumistingimuste väljastamise taotluse otstarve

Planeeritav liitumise aeg

Taotluse dokumendid

Lubatud faili formaadid on: PDF, DOC, DOCX, ZIP, PNG, JPEG, DWG. Ühe faili maksimaalne lubatud suurus on 0,5MB

Kinnistu plaan, millel on näidatud kõik olemasolevad ehitised ja nende ühendused tehnovõrkudega ning kavandatavad hooned ja nende eeldatav paiknemine

Tehnilisi tingimusi soovin

Tehniliste tingimuste arve summas 31,95 + km tasub:

Viimsi Vesi väärtustab ja peab lugu Teie privaatsusest ja isikuandmete turvalisusest. Isikuandmed on igasugune informatsioon, mis on seotud juba tuvastatud või tuvastatava isikuga (andmesubjekt on füüsiline). Antud avalduse esitamisega nõustute, et AS Viimsi Vesi võib Teie andmeid töödelda kooskõlas Andmekaitse seadusega.