Teenuslepingu sõlmimine

Teenuslepingu sõlmimine seoses omaniku vahetusega

Kinnistu aadress

Endine omanik

Uue omaniku andmed

Veearvesti

Lepingulised teenused

Arveldusperiood

Allkirjastamine

Viimsi Vesi väärtustab ja peab lugu Teie privaatsusest ja isikuandmete turvalisusest. Isikuandmed on igasugune informatsioon, mis on seotud juba tuvastatud või tuvastatava isikuga (andmesubjekt on füüsiline). Antud avalduse esitamisega nõustute, et AS Viimsi Vesi võib Teie andmeid töödelda kooskõlas Andmekaitse seadusega.